Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Butilbod til deg med psykisk utvikingshemming

Butilbod til deg med psykisk utvikingshemming

Kommunen skal medverke til å skaffe bustadar til deg som ikkje kan skaffe deg tilrettelagt bustad. Dette kan vere bustadar med særleg tilpassing, og med hjelpe- og vernetiltak, for deg som treng det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsakar.

Søknadsskjema

Vi tildeler bustad til deg med utviklingshemming. Om du har utviklingshemming og er over 18 år, kan du søke kommunen om eit tilrettelagt bustadtilbod.

Bustad for personar med psykisk utviklingshemming

 

Kontakt

Lene Engebø
Leiar for tildeling
E-post
Telefon 979 91 803