Kinn Kommune

Tiltakstenesta

Tiltakstenesta

Dei som slit med psykiske problem på grunn av rus, familierelasjonar eller av andre grunnar, kan vende seg til tenesta for rus og psykiatri i Kinn kommune.
 

Det er gratis og du treng ikkje tilvising frå lege eller anna helsepersonell for å få hjelp. Det er heller ikkje ventelister hos oss, som har som føremål å fremme psykisk helse. Har du eller nokon du kjenner ei utfordring eller spørsmål, så ta kontakt.

Kontakt

Tenesta for psykisk helse og rus
E-post
Telefon 979 91 804

Åpningstider

Teneste for rus og psykiatri held til på Sunnfjord Medisinske Senter i Florø.

Opningstider frå 08:00 til 22:00 på kvardagar, og frå 10:00 til 17:00 laurdag og søndag.