Kinn Kommune

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Dei som slit med psykiske problem på grunn av rus, familierelasjonar eller av andre grunnar, kan vende seg til tenesta for rus og psykiatri i Kinn kommune.
 

Det er gratis og du treng ikkje tilvising frå lege eller anna helsepersonell for å få hjelp. Det er heller ikkje ventelister hos oss, som har som føremål å fremme psykisk helse. Har du eller nokon du kjenner ei utfordring eller spørsmål, så ta kontakt.

Kontakt

Tenesta for psykisk helse og rus
E-post
Telefon 979 91 804

Åpningstider

Teneste for rus og psykiatri held til på Sunnfjord Medisinske Senter i Florø.

Opningstider frå 08:00 til 22:00 på kvardagar, og frå 10:00 til 17:00 laurdag og søndag.