Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 22. januar 2021).
22.01.2021 08.21

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kinn Psykisk helse og rus har avdeling i Måløy og Florø. Psykiske helseproblem og rusmiddelproblematikk oppstår i alle aldersgrupper, og i alle deler av befolkninga. Kinn psykisk helse og rus tilbyr helsehjelp til unge, vaksne og pårørande. Dersom du har utfordringar med din psykiske helse eller rus, kjenner deg deprimert, har angstplager eller har opplevd noko traumatisk, kan du få hjelp gjennom kommunen si psykiske helseteneste. 

Kva kan tenesta hjelpe deg med?

  • Førebyggande arbeid for å motverke utvikling av vanskar med psykisk helse og rus
  • Støttesamtalar
  • LAR-behandling og aktivitetstilbod
  • Behandling av milde og moderate psykiske lidingar
  • Råd og rettleiing
  • Bustadsosial oppfølging
  • Lågterskel gruppe - og aktivitetstilbod
  • Koordinering av tiltak og arbeid med individuell plan
  • Hjelp og støtte til pårørande; både born og vaksne
  • Samarbeid med eit vidt spekter av tenester i og utanfor kommunen, som t.d. fastlege, kommunal helseteneste, barnevern, NAV, spesialisthelsetenesta med fleire

Kva kan du forvente deg av tenesta?

Tenesta er gratis og vi tek raskt kontakt med deg dersom du har uttrykt at du ynskjer hjelp. Saman med deg kartlegg vi kva du ynskjer fokus på i oppfølginga og lagar ein plan for korleis nå måla dine.

Dette forventar tenesta av deg

Det er ditt behov og ynskje for hjelp som ligg til grunn for den tenesta du tek imot.

Søknad

Du kan sjølv ta munnleg eller skriftlig kontakt med tenesta. Det er også vanleg at personar vert søkt inn til tenesta gjennom fastlege, spesialisthelsetenesta, andre kommunale tenester, NAV med fleire.

Søknadsskjema

Opningstider i Måløy

Kinn psykisk helse og rus, avd. Måløy held til i Sparebankbygget, Gate 1, nr. 57, 4. etasje.

Opningstider frå 08:00 til 20:30 alle dagar.

Opningstider i Florø

Kinn psykisk helse og rus, avd. Florø held til på Sunnfjord Medisinske Senter ,inngang nord , 3 etasje.

Opningstider frå 08:00 til 22:00 på kvardagar, og frå 10:00 til 17:00 laurdag og søndag.

Kontakt

Stine Aase Myhre
Avdelingsleiar, psykisk helse og rus Måløy
E-post
Telefon 971 80 923
Psykisk helse og rus, avd. Florø
E-post
Telefon 979 91 804