Kinn Kommune

Renovasjon

Renovasjon

NoMil har ansvar for renovasjonsordninga i Kinn kommune. På deira heimeside kan du endre abonnement, finne tømmekalender, og meir informasjon om ordninga.

Besøk NoMil si heimeside