Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet er kommunen sitt økonomiutval. Formannskapet handsamer saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommunestyret kan delegere og gi formannskapet oppgåver og mynde i alle saker der ikkje anna er bestemt i lov (§8-3).

Formannskapet består av 11 medlemar. Medlemar og varamedlemar er valde av kommunestyret. Representant for Ungdommens kommunestyre har møte- og talerett.

Medlemar av formannskapet finn du her