Kinn Kommune

Støtte til politiske parti

Støtte til politiske parti

Kommunestyret har fatta budsjettvedtak at politiske parti kan søke økonomisk stønad frå Kinn kommune. Det er satt av kr. 160 000 til føremålet i 2021. For å søke støtte kan du bruke vårt elektroniske skjema nedanfor.

Søk støtte til politisk parti - Kinn kommune