Kinn Kommune

Fritak frå kommunale verv

Fritak frå kommunale verv

Du som folkevald kan søke om fritak frå verv, eller må tre ut av organet dersom du melder flytting frå kommunen.

Søknaden

Søknaden må innehalde kva verv du søker fritak frå. Du må også oppgi årsaka til at du søker fritak, og ønskja dato for fritak.

Søk fritak med eDialog

Lovverk

Sjå kommunelova §7 - 9