• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om eigedommen

Skjemautfylling

Søknad om fritak frå eigedomsskatt etter § 7

Om eigedommen

Her kan du søke om fritak frå eigedomsskatt for ein eigendom som er eigd av ein organisasjon, stiftelse eller institusjon, og som gagnar kommunen, fylke eller staten. For å kunne få fritak må krava som stillast i Eigedomsskattelova § 7 vere oppfylt.

 

Eigendommen må vere eigd direkte av en ikkje-kommersiell stiftelse eller institusjon.

 

Søknaden omfattar berre éin eigar og éin eigedom. Dersom eigedommen har fleire eigarar, som oppfyller vilkåra for fritak, må det leverast ein søknad for kvar eigar. Alternativt må de beskrive kven søknaden gjelder under «Grunngjeving og andre opplysningar» og laste opp tilhøyrande dokumentasjon. Blir det søkt for fleire eigedommar, må det sendast inn ein søknad per eigedom.

 

Ha eigedomsskattesetelen tilgjengeleg for å finne nødvendig informasjon om eigedommen.

 

Søknad om fritak for eigedomsskatt må vere motteke før 1. juni for at vedtaket kan gjerast gjeldande frå etterfølgjande skatteår.

 

NB! Unntak for år 2023: Søknad om fritak for år 2024 skal og gjelde for år 2023, sidan 2023 er eit overgangsår med dei nye retningslinjene.

Matrikkel Gnr / Bnr / Fnr / Snr
///

Gnr=Gårdsnummer Bnr=Bruksnummer Fnr=Festenummer Snr=Seksjonsnummer

/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader