• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Informasjon

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forurensningsforskrifta kapittel 12. Søknad med alle naudsynte opplysningar og vedlegg sendast til og handsamast av kommunen der det vert søkt om utslepp. Søknad i samsvar med standardkrava i kapittel 12 vert handsama innan seks veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kapittel 12 vert handsama uten ugrunna opphald, men handsaminga vil då kunne ta meir enn seks veker. Ufullstendig søknad vil ikkje kunne bli handsama.

Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf.forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskrifta) kapittel 12. Søknadskjemaet gjeld for utslepp frå bustader, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar (pe). Søknadsskjemaet gjeld og for utslepp av sanitært avløpsvatn mindre enn 50 pe i tettstader som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avløpsnett.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader