• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma

Informasjon

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsløyve er meint som hjelpemiddel for personar som på grunn av vesentleg nedsett forflytningsevne har eit særleg behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader. For at parkeringsløyve skal gjevast, er det ikkje tilstrekkeleg å påvise ein sjukdomstilstand som avgrensar forflytningsevna. I tillegg krevst det at det ordinære parkeringstilbodet ikkje er tilstrekkeleg til å dekke søkaren sitt behov. Parkeringsløyvet er ikkje meint som ei økonomisk støtteordning. Problem med å bære vert i liten grad vektlagt.

Legeerklæring
Legeerklæringa skal vere godt utfylt med opplysningar om din medisinske situasjon, diagnose samt kor mange meter du er i stand til å gå med og utan hjelpemiddel og om du nyttar krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringa dannar det medisinske grunnlaget for vurderinga.

Din søknad
Det er i sjølve søknaden du må få fram opplysningar som tilseier at du har eit særleg behov for parkeringslette. Det vil seie at du må beskrive kvifor det ordinære parkeringstilbodet på stadene du ofte besøker ikkje kan nyttast. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønskjer svar på. Det anbefalast at du fyller det ut nøye, slik at vi får eit godt bilde av ditt behov, samt at vi ikkje brukar unødig lang tid på handsaming av søknaden.

Tenk godt over:

 • Kvar er det du har problem med å parkere og kor ofte er du her? (stadsnamn/gatenamn må du oppgje)
 • Kvifor er det vanskeleg å parkere her?
 • Kva slags parkeringsplassar finst det her?
 • Kva er det som gjer at du ikkje kan nytte dei ordinære plassane her?
 • Korleis vil eit parkeringsløyve konkret hjelpe deg på desse bestemte stadene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så høyr om du kan få dokumentasjon på dette.

Søker du som passasjer?
Forflytningshemma som ikkje køyrer sjølv, skal som hovudregel køyrast til reisemålet og følgjast inn. Deretter skal bilførar flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikkje naudsynt med parkeringsløyve for å gjere dette. Difor vert parkeringsløyve tildelt når den som er passasjer ikkje kan forlatast åleine (for eksempel på venterommet) mens bilen vert flytta. Dette må gå fram av legeerklæringa og søknaden.

Vedlegg
Passfoto av deg sjølv og kopi av førarkort dersom du søkjer som førar av bil (kopi av begge sider av førarkortet). Førarar over 75 år må syte for å legge ved kopi av gyldig førarkort som er fornya av Statens Vegvesen etter framlegg av helseattest.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader