• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Steg

Skjemautfylling

Søknad om tilskot frå Guleslettene Vindkraft

Steg

Vilkår

Tilskotet skal ikkje gå til dagleg drift av lag eller organisasjonar. Aktuelle lag og organisasjonar som driv kulturarbeid, kan få tilskot til å gjennomføre større prosjekt. Med kulturarbeid meinast tradisjonelt kulturarbeid som teater, musikk, barne- og ungdomsarbeid, idrett og andre fritidstilbod.

Lag og organisasjonar som primert tek vare på yrkesmessige og økonomiske interesser til medlemmane, politiske parti og ungdomsorganisasjonar, samt organisasjonar der ein sentral del av verksemda er å samle inn midlar til andre formål enn kultur, vil ikkje verte tildelt tilskot.

Andre vilkår for å få tilskot er følgande:

• Tilskotet delast ut til frivillige lag og organisasjonar. Lag og organisasjonar med born og unge under 20 år vert prioritert.
• Søkar må sende søknad på riktig skjema og innan fristen. Hovudlaget/hovudorganisasjonen må stå som søkar.
• Tilskotet skal gå til aktivitet/prosjekt som utløyse aktivitet for fleire born og unge og skal stimulere til arbeid i frivillige lag og organisasjonar og oppmuntre desse til positive tiltak.
• Minste tilskotsbeløp som vil verte tildelt er kr 7 500.
• Guleslettene Vindkraft har anledning til å stille ytterlegare krav for tildeling av tilskotet.

Opplysingar om søknad
Lag/organisasjon
Kontaktperson/leiar
Vedlegg
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc, docx, odt, odf, rtf, xls, xlsx, txt
Tittel
Filnavn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader