• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Leige av kommunal bustad

Informasjon

Kommunen har eit ansvar for å bidra til at alle har ein god og trygg stad å bu. Kommunen vil vurdere kva type bistand den enkelte har behov for og kva alternativ som finns.


For å kunne behandle din søknad, er det nødvendig med følgande dokumentasjon som skal leggast ved:

 • Dokumentasjon på inntekt (lønnsslippar, pensjon, sosialstønadar og bidrag osv.)
 • Siste tilgjengelege skattemelding
 • Leigekontrakt og eventuell oppseiing dersom du leiger bustad i dag
 • Bekreftelse på sosiale eller medisinske forhold som har betydning for busituasjonen.

 Generell informasjon:

 • Tildeling skjer ut frå ei skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldande retningsliner.
 • Ordninga er behovsprøvd.
 • Kommunal utleigebustad prioriterast primært til vanskelegstilte bustadsøkarar som sjølv er utan moglegheit til å skaffe seg alternativ bustad.
 • Du vil normalt høyre frå oss innan 3 veker.
 • Vanlegvis må du møte for ein samtale.

 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader