Kinn Kommune

Folkemøter

Folkemøter

Vi arrangerer folkemøter for deg som vil vite meir om utgreiingsrapporten av kommunen og ei eventuell kommunedeling. Du vil få moglegheit til å stille spørsmål og delta i debatt. Folkemøta går føre seg i Florø 15. august og Måløy 16. august. 

Program

  • Velkommen v/ kommunedirektøren
  • Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget v/ BDO
  • Folketalsanalyse og bu- og arbeidsmarknadsvurderingar v/ kommunedirektøren
  • Spørsmål/innlegg frå publikum

Møteleiar er Rolf Sanne-Gundersen. 

15. august kl. 18.00-20.00 på Florø kulturhus

Om du ikkje har moglegheit til å møte opp kan du følgje møte direkte her:

Direktesending

16. august kl. 18.00-20.00 på Parken kulturhus, Raudeberg

Om du ikkje har moglegheit til å møte opp kan du følgje møte direkte her: 

Direktesending