Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Bestill tid for heimerøysting

Bestill tid for heimerøysting

Dersom du på grunn av sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan møte opp og røyste der det vert halde førehandsrøysting, kan du søkje valstyret om å få røyste heime.

Du kan fram til fredag 26. august kl. 10.00 søkje om å røyste heime.

Då ringer du valansvarleg på telefon 57 75 60 00, eller sender skriftleg søknad til:

Kinn kommune
Valstyret
Postboks 294
6701 Måløy

Eller per e-post til post@kinn.kommune.no.