Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside. Lokal informasjon finn du her.

 

05.10.2020 10.56

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Rutinar for besøk på institusjon (korona)

Mange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

Før besøk

 • Besøk må alltid avtalast på førehand.
 • Person med Covid-19 (truleg eller bekrefta smitte, eller er i karantene), kan ikkje komme på besøk.
 • Person som siste 10 dagar har vore utanfor Norge i "gule områder", skal vente 10 dager etter heimkomst før besøk.
 • Person med luftvegssymptom, kan ikkje komme på besøk.
 • Person som testast for Covid-19, kan ikkje komme på besøk før negativt prøvesvar ligg føre og er symptomfri.

Under besøk

 • Besøkande må alltid skrive seg inn i besøksprotokollen.
 • Handhygiene: besøkande skal vaske hender / spritvask ved ankomst, også ved besøk utandørs.
 • Besøkande skal gå direkte til og frå rommet, og ikkje opphalde seg i fellesareal.
 • Om pasienten/bebuaren ikkje har einerom, skal besøket tilretteleggast i besøksrom.
 • Besøkande skal halde minst 1 meter avstand til ansatte og andre pasientar/beburarar.
 • Besøkande bør også halde minst 1 meter avstand til den dei besøker, men det kan gjerast lokale vurderingar.
 • Pasienter/bebuarar kan ta i mot gåver, blomster og liknande så lenge god handhygiene blir fulgt.
 • Om besøkande har med mat skal handhygiene utførast før maten blir servert.
 • Besøkande skal ikkje nytte kjøkken på institusjonen.
 • Pasienten/bebuaren bør utføre handhygiene når den besøkande forlater rommet.
 • Besøkande som får symptom på Covid-19 i etterkant av besøk, skal ved prøvetaking opplyse at dei har vore på besøk på institusjonen som del av smitteoppsporinga.