Kinn Kommune

Informasjon om krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Informasjon om krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Klikk for stort bileteStøtte til korona-avlyste arrangement Lotteri- og stiftelsestilsynet 14. april kan frivillige lag og organisasjonar søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte, eller stengte arrangement. Det vert opna for å søke frå 14. april.

Meir informasjon om ordninga for å søke støtte finn du på Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet si heimeside.

Det er sett av om lag ein milliard kroner for støtte til arrangement som har måtte bli avlyst, utsett eller stengt. Søknadsfrist er 21. april.