Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Allhuset held stengt frå 25. mars

Allhuset held stengt frå 25. mars

Klikk for stort bileteUtleigedelen av Allhuset held stengt frå og med 25. mars.Allhuset i Eikefjord held stengt frå og med i dag onsdag 25. mars og inntil vidare. Stenginga gjeld utleigedelen av bygget og påverkar ikkje drifta til heimesjukepleien.