Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Koronaviruset

 

 

 

 

 

Konsekvensane av viruset som har ramma verda er store, og det vil framleis eskalere. Å sikre folkehelsa og det økonomiske livsgrunnlaget for både personar og bedrifter, er avgjerande no. 

  

 

 

 

 

 

Grunna lokale smitteverntiltak har vi stengt servicekontora våre for publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinn helsestasjon vil ha redusert tilgjengelegheit i tida framover pga. koronapandemien. Helsestasjonen er ikkje lenger open for frammøte frå publikum utan at det er gjort avtalar. Det gjeld også for helsestasjon for ungdom.

 

 

 

 

 

 

Vi har no stengt dei tre institusjonane våre, Furuhaugane, Flora omsorgssenter og Kulatoppen for besøkande.

  

 

 

 

 

 

 


SITUASJON
Det er innført strenge nasjonale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset.  Tiltaka påverkar i vesentleg grad kvardagen til innbyggarane og den kommunale verksemda.

I dag er det ingen innbyggarar med koronasmitte i Kinn. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kinn kommune bur seg på ein situasjon der mange vil bli sjuke av koronaviruset. Det er bestilt inn ekstra utstyr og medisinar, det vert gitt ekstra opplæring, og ein kartlegg kva personell og kva kompetanse dei har. Omsorgstenesta har tett dialog med kommuneoverlege, sjukeheimsoverlege og kommuneleiinga. Vi følgjer generelle råd og informasjon frå folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansegallaen 2020 som skulle vore arrangert i Nordfjordhallen no på laurdag 14. mars er avlyst.