Kinn Kommune

Koronaviruset

Opningstider i barnehagane vil variere frå veke 21 til veke 22. 

I løpet av denne veka skal alle elevane få komme tilbake til skulen. Det er vi veldig glade for!

  

 

 

 

 

 

I går la regjeringa fram ein plan for opning av samfunnet. Kinn kommune skal følgje dei nasjonale retningslinene.

I samband med den spesielle situasjonen vi er i så vert det ei annleis feiring av nasjonaldagen, men feirast skal det uansett!  Det kan kome endringar i dei nasjonale retningslinene for feiring av 17. mai. 

Her finn du hygienerutiner for kontor/kontorplassar i Kinn kommune.

Kinn helsestasjon opnar att i tråd med nasjonale retningsliner for helsestasjons- og skulehelseteneste, og nødvendige smitteverntiltak.

Nasjonaldagen nærmar seg og den skal sjølvsagt markerast, sjølv om det blir ei annleis markering då vi må ta omsyn til dei nasjonale føringane som er kome i høve dei gjeldande smittevernstiltaka.

Helsedirektoratet har no godkjent Norsk musikkråd sin rettleiar om smittevern for musikkøvingar. Dette betyr at det igjen opnast for musikkøvingar for det frivillige musikklivet, innanfor visse rammer.

Vi er glade for å kunne ønskje elevane frå 1.- 4.trinn velkomen tilbake til skule og SFO!

I samband med koronasituasjonen har vi to telefontenester: ein for deg som treng praktisk hjelp, og ein annan telefon for deg som vil snakke om noko som er vanskeleg. Telefonane er opne frå kl. 09.00 - 15.00 i vekedagar.