Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Koronaviruset

Vi har oppretta to telefonar: ein for deg som treng praktisk hjelp, og ein annan telefon for deg som vil snakke om noko som er vanskeleg. Telefonane er opne frå kl. 10.00 - 17.00 i påska.

Støtteordninga Kulturrom har sett av 7 millionar kroner til økonomisk støtte for øvingsrom som tapar inntekt i samband med koronasituasjonen.

Kringom sine serviceskyssruter har starta opp att frå tysdag 31. mars.

Vi har alle behov for å lære om korleis avgrense smitte og halde seg frisk i tida koronaviruset herjer landet. Her får du praktisk informasjon om korleis gjere dette, og korleis kommunen og du kan hjelpe. Dette gjeld fram til 13. april 2020.

Allhuset i Eikefjord held stengt frå og med i dag onsdag 25. mars og inntil vidare. Stenginga gjeld utleigedelen av bygget og påverkar ikkje drifta til heimesjukepleien.

Aksello har i høve COVID-19 situasjonen fått ei rolle som ressurs i beredskapsarbeidet mot næringslivet i kommunen og regionen. Besøk deira heimeside for meir informasjon og kontaktopplysningar.

Rådmann Terje Heggheim skriv om korleis veka har utvikla seg etter dei strenge tiltaka i arbeidet mot koronaviruset blei innført.

 

 

 

 

 


Grunna den raske spreiinga av koronaviruset og myndigheitene sine råd om å slutte opp om dugnaden for å avgrense smitte, må Kinn kommune inntil vidare stenge dagsturhyttene.

 

 

 

 

 

Oppdatert 23.03.2020: Dei lokale karantenereglane er oppheva frå 23.03.2020. Sjå likevel nasjonale retningsliner på helsenorge.no.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er innført strenge nasjonale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset.  Denne meldinga er ei oppdatering på kva som gjeld i Kinn kommune.


I dag er det ingen innbyggarar med påvist koronasmitte i Kinn.