Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Lokal koronainformasjon i Kinn

Lokal koronainformasjon i Kinn

Nedanfor finn du informasjon om korleis situasjonen er i vår kommune. Denne informasjonen baserer seg på dei nasjonale føringane som til ei kvar tid er gjeldande. Det er per i dag ikkje lokale retningsliner i Kinn. Det viktigaste verkemiddelet er å halde avstand og ikkje gå i store forsamlingar.