Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

16.07.2021 08.29

Koronavaksinering i Kinn

Koronavaksinering i Kinn

Følg med på denne sida for oppdatert informasjon knytt til vaksinasjon i kommunen. Kinn kommune har no mottatt foreløpige tall dosar framover sommaren. Nokre veker er sikre, andre veker har meir usikker prognose. Vi håpar denne oversikta skal hjelpe deg å planlegge sommaren.

I sommar er det planlagt vaksinering i følgande veker:

Måløy: veke 29 og 32.
Florø: veke 31 og 34.
I hovudsak vil det bli vaksinering onsdag og torsdag desse vekene. I veke 31 kan det bli fleire dagar.

I Kinn kommune blir alle innbyggarar vaksinert med Pfizer. Her finn du informasjon om Pfizervaksinen.

For veke 29 (Måløy) og 31 (Florø) er det ledige timar for bestilling for dose 1 til alle over 18 år. No kan du som innbyggarar i Kinn velje om du vil ta vaksine i Måløy eller Florø etter kva som passar deg best.

Alle vaksinasjonstimar er no ope for alle over 18 år. 

Kommuneoverlegen vil oppmode alle som ikkje har tatt vaksine, til å gjere det. 

I midten av august håpar kommuneoverlegen at dei aller fleste skal ha fått sin første dose av koronavaksina. Difor blir det ikkje nødvendig å prioritere verken lærarar, sjømenn, utanlandsstudentar eller andre risikogrupper, informerer kommuneoverlege Jan Helge Dale. 

Kommuneoverlegen presiserar at dose 1 gir 80% beskyttelse, og at Kinn kommune føl dei nasjonale anbefalingane med 12 veker mellom dose 1 og 2.

Kommuneoverlegen oppfordrar til å respektere nasjonale råd og regler, og om å vise solidaritet i køen for dose 2. 

Vaksinering i Florø

No er det mogleg å planlegge litt lenger fram! Vi har lagt ut 1500 timar til vaksinering 3, 4 og 5 august. Det kan bli lagt ut fleire timar når vi får eksakt tall dosar. Desse timane er tilgjengeleg for alle over 18 år, og er primært for dose 1. 

Venteliste
Det er ikkje lenger mogleg å sette seg på venteliste.

Timebestilling i Florø
Vaksinering på Florø kulturhus er ope for alle innbyggarar i Kinn kommune. 

Logg inn på timebestilling.remin.no med eigen BankID for timebestilling.

Vaksinering i Måløy

Det er no lagt ut timar for vaksinering 21 juli i samfunnshallen i Måløy. Frå 01.07.21 vil alle over 18 år kunne bestille seg time. 

Intervall mellom 1. og 2.dose (med unntak av dei over 65 og dei i risikogruppe) er no endra tilbake til 12 veker. Regjeringa og FHI har bestemt at dette har tilbakeverkande kraft frå veke 20. Det vil føre til at du som fekk 1. dose i veke 23 og er under 65 år, og som ikkje er definert av lege som risikopasient, vil få endra tildelt time til dose 2 frå 9 til 12 veker. Dei dette gjeld vil få melding om ny time.

Venteliste
Det er ikkje lenger mogleg å sette seg på venteliste.

Timebestilling i Måløy
Vaksinering i samfunnshallen i Måløy er ope for alle innbyggarar i Kinn kommune.

Logg inn på timebestilling.remin.no med eigen BankID for timebestilling.

Arbeidet framover

Kinn kommune har laga ein handlingsplan for koronavaksineringa, som er eit godt praktisk reiskap for iverksetting av vaksinering til prioriterte grupper. Utstyr til vaksinasjon er allereie på plass i kommunen.
Klikk her for meir informasjon om koronavaksine.

Plan for vaksinering veke for veke er laga utifrå tilgjengeleg informasjon per i dag. Kor mange dosar vaksine som kjem kvar veke kan endre seg, og då vil planane også endre seg.

Vaksinering utover desse gruppene som her er nemnt vil annonserast når det nærmar seg. 

Kontakt

Treng du hjelp med timebestilling i Florø?
Telefon 476 27 912
Mobil 469 55 167
Treng du hjelp med timebestilling i Måløy?
Telefon 918 15 678
Mobil 979 60 915