Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Koronavaksinering i Kinn

Koronavaksinering i Kinn

Følg med på denne sida for oppdatert informasjon knytt til vaksinasjon i kommunen. 

Det er planlagt vaksinering i følgande veker:

Florø: veke 39, 40 og 42.
Måløy: veke 39, 40 og 41. 

Her finn du informasjon om dei ulike vaksinene:
Pfizervaksinen.
Spikevax (Moderna) (PDF, 54 kB).

Det er framleis ledige timar for bestilling for dose 1 til alle over 18 år. No kan du som innbyggar i Kinn velje om du vil ta vaksine i Måløy eller Florø etter kva som passar deg best.

Kommuneoverlegen oppmodar alle som ikkje har tatt vaksine, til å gjere det. 

Her finn du informasjon om ei tredje dose til dei med alvorleg nedsatt immunforsvar (PDF, 193 kB).

Vaksinering i Florø

Det ligg no ute timar for bestilling til vaksinering for deg som enno ikkje har tatt vaksinen.

  • Torsdag 30.09.21 kl. 16.00-19.30 på Florø kulturhus
  • Torsdag 07.10.21 kl. 16.00-17.30 på Florø helsestasjon
  • Tysdag 19.10.21 kl. 16.00-17.30 på Florø helsestasjon

Vi tilbyr no drop-in for deg som ikkje har tatt første dose enno i tidsrommet 16-17.30 desse dagane. 

Venteliste
Det er ikkje mogleg å sette seg på venteliste.

Timebestilling i Florø
Vaksinering på Florø kulturhus / Florø helsestasjon er ope for alle innbyggarar i Kinn kommune. 

Logg inn på timebestilling.remin.no med eigen BankID for timebestilling.

Vaksinering i Måløy

Det ligg no ute timar for bestilling til vaksinering for deg som enno ikkje har tatt vaksinen. 

  • Onsdag 29.09.21 kl. 16.00-18.00 på Måløy legekontor (inngang frå Sjøgata)
  • Onsdag 06.10.21 kl. 16.00-18.00 på Måløy legekontor (inngang frå Sjøgata)
  • Onsdag 13.10.21 kl. 16.00-18.00 på Måløy legekontor (inngang frå Sjøgata)

Vi tilbyr no drop-in for deg som ikkje har tatt første dose enno i tidsrommet 16.00-18.00 desse dagane.

Timebestilling i Måløy
Vaksinering i samfunnshallen i Måløy / legekontoret i Måløy er ope for alle innbyggarar i Kinn kommune.

Logg inn på timebestilling.remin.no med eigen BankID for timebestilling.

Arbeidet framover

Kinn kommune har laga ein handlingsplan for koronavaksineringa, som er eit godt praktisk reiskap for iverksetting av vaksinering til prioriterte grupper. Utstyr til vaksinasjon er allereie på plass i kommunen.
Klikk her for meir informasjon om koronavaksine.

Plan for vaksinering veke for veke er laga utifrå tilgjengeleg informasjon per i dag. Kor mange dosar vaksine som kjem kvar veke kan endre seg, og då vil planane også endre seg.

Kontakt

Treng du hjelp med timebestilling i Florø?
Telefon 476 27 912
Treng du hjelp med timebestilling i Måløy?
Telefon 918 15 678
Mobil 979 60 915