Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om vaksinering i Kinn

Det er no ledige timar for koronavaksinering både i veke 29 i Måløy og veke 31 i Florø. Du kan velje den veka, staden og tida som passar best for deg.


Dette gjeld deg som endå ikkje har fått fyrste dose. Dersom du allereie er fullvaksinert eller har fått ny time til dose 2, kan du sjå bort frå denne meldinga. 


Er du usikker på om du av helsemessige årsaker kan ta vaksine, må du konferere med din fastlege før du bestillar time. Vaksinasjonsstad vil bli Florø kulturhus (samfunnshuset) eller Samfunnshallen i Måløy.


Nasjonale føringar for tidsrom mellom dose 1 og dose 2 er framleis 12 veker. Kinn kommune føl dei nasjonale retningslinene inntil endring kjem.


Det er eit nasjonalt og viktig mål at flest mogleg innbyggarar over 18 år har fått dose 1 før endring på tidsintervall kjem.


Så oppfordringa er; prioriter vaksinasjon og bestill time i dag - medan du enda kan velgje mellom dag, tid og stad!


Bestill deg time her:
https://timebestilling.remin.no/kinn