Kinn Kommune

Informasjon om koronavaksinering

Informasjon om vaksinering i Kinn

Det er no ledige timar for koronavaksinering i veke 49 både i Florø og Måløy. Du kan velje den staden og tida som passar best for deg.

Det pågår no vaksinering av born og unge 12-16 år i regi av skulehelsetenesta.

Det er opna for 3. vaksinedose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar og deg som er over 65 år. Helsepersonell med direkte pasientkontakt vil få tilbod om 3. vaksinedose på arbeidsplassen.

Vi har vaksinering på følgande dager:

  • Måndag 06.12.21 kl. 08.30-16.30 på Florø kulturhus
  • Onsdag 08.12.21 kl. 16.00-17.00 på Måløy legekontor (inngang frå Sjøgata)
  • Torsdag 09.12.21 kl. 16.00-20.00 på Florø kulturhus

Vi oppfordrar alle som no ikkje har fått første dose med vaksine til å bestille seg time.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker kan ta vaksine, må du konferere med din fastlege før du bestillar time. Vaksinasjonsstad vil bli Florø kulturhus (samfunnshuset) / Florø helsestasjon, eller Samfunnshallen / legekontoret i Måløy.

Det er eit nasjonalt og viktig mål at flest mogleg innbyggarar tek vaksine. 

Så oppfordringa er; prioriter vaksinasjon og bestill time i dag - medan du enda kan velgje mellom dag, tid og stad!

Bestill deg time her:
https://timebestilling.remin.no/kinn