Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

26.02.2021 08.22

Nyhende om korona i Kinn

Det er påvist to nye smittetilfelle av korona i Kinn kommune.

Det siste døgnet har vi fått eit nytt smittetilfelle i Kinn. Dette er ein arbeidsinnvandrar i Florø. Vedkomande har vore i innreisekarantene, og har ikkje hatt nærkontaktar. Den smitta sit i isolasjon og det er ikkje risiko for vidare smitte i lokalsamfunnet.

Leiinga ved både Kulatoppen, Furuhaugane og Florø omsorgssenter følger no tett opp situasjonen med fleire smittetilfelle i vårt lokalsamfunn. Difor er det viktig å informere ut til alle om kva tiltak omsorgssentera har satt i verk, og minne alle om våre rutinar. 

Den første tida etter heimkomst frå områder med høgt smittepress har du høgare risiko for å vere smitta med viruset, men med enkle tiltak dei første ti dagane kan du beskytte dei rundt deg:

Frå natt til fredag 22. januar vert vedtak om skjenkestopp oppheva av regjeringa. Dette gjeld kommunar med lågt smittetrykk, og berre i samband med matservering.

 Vi i heimetenesta vil oppmode brukarar og pårørande til å følge gjeldande råd og retningsliner frå myndigheitene til ei kvar tid. Heimetenesta i Kinn kommune ønsker å ivareta både brukarar, pårørande og dei tilsette. For å få dette til treng vi hjelp frå både brukarane sjølve og frå dei pårørande.  

Mange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

Her finn du hygienerutiner for kontor/kontorplassar i Kinn kommune.