Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

26.02.2021 08.22

Gjeldande koronainformasjon i Kinn

Gjeldande koronainformasjon i Kinn

Nedanfor finn du informasjon om korleis situasjonen er i vår kommune. Denne informasjonen baserer seg på dei nasjonale føringane som til ei kvar tid er gjeldande. Det er per i dag ikkje lokale retningsliner i Kinn. Det viktigaste verkemiddelet er å halde avstand og ikkje gå i store forsamlingar.

Korona