Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Koronavaksinering i Kinn

Koronavaksinering i Kinn

Følg med på denne sida for oppdatert informasjon knytt til vaksinasjon i kommunen.

Vaksinasjon

All vaksinering av helsepersonell med AstraZeneca er etter nasjonal avgjersle mellombels stoppa frå 10.03.2021 fordi Legemiddelverket har mottatt meldingar om blodpropp og blødingar hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksina. Regjeringa har per 15.04.21 utsett avgjerd om vidare bruk. FHI har anbefalt regjeringa om stopp i bruk.

Vaksinering i Florø

For veke 18 er det no lagt ut timar til vaksinering for innbyggarar over 65 år. Kommuneoverlegen oppfordrar alle som no ikkje er å vaksinerte om å nytte seg av tilbodet! Dei som er i risikogruppe vil bli oppringt.

 

Vaksinering i Måløy

For veke 17: bestilling av time til koronavaksinering for dei som er fødd mellom 1947 til og med 1955 (65-74 år) er no lagt ut.

Denne meldinga gjeld dei som ikkje har fått vaksine og som skal ha sin 1. vaksinedose.

Logg inn på timebestilling.remin.no med eigen bank-id for timebestilling i Måløy.

 

Arbeidet framover

Kinn kommune har laga ein handlingsplan for koronavaksineringa, som er eit godt praktisk reiskap for iverksetting av vaksinering til prioriterte grupper. Utstyr til vaksinasjon er allereie på plass i kommunen.
Klikk her for meir informasjon om koronavaksine.

Plan for vaksinering veke for veke er laga utifrå tilgjengeleg informasjon per i dag. Kor mange dosar vaksine som kjem kvar veke kan endre seg, og då vil planane også endre seg.

Vaksinering utover desse gruppene som her er nemnt vil annonserast når det nærmar seg.

Utvalde helsepersonellgrupper vil også få tilbod om koronavaksinasjon

Sidan det er midlertidig stopp i leveranse av AstraZeneca, kan primærhelsetenesta få inntil 20 prosent av dosene, som vert fordelt til kommunane. Les meir om ordninga på fhi.no.