Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Informasjon om korona

Smitteinformasjon Covid-19, Kinn kommune

Statistikk for veke 23: 

  • Inneliggande personar med påvist covid-19 i kommunale og private sjukeheimar, og annan bustad tilrettelagt heildøgnstenester (førre veke): 0 tilfelle.
  • Kor mange personar med påvist covid-19 er isolert heime, eller tilsvarande stad i kommunen (førre veke): 0 tilfelle.
  • Kor mange personar er i karantene grunna nærkontakt med personar med påvist covid-19-smitte (førre veke): 1 tilfelle.