Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Varsel om planoppstart: Måløy sildoljefabrikk

Varsel om planoppstart: Måløy sildoljefabrikk

I samsvar med plan- og bygningslova varslar Nordplan om oppstart av arbeidet med detaljregulering på eigedom med gbnr. 304/6, Måløy sildoljefabrikk.

Du kan lese varslingsbrev og tilhøyrande dokument nedanfor. 

Dokument

Frist for innspel og kontaktinformasjon

Oppstart av reguleringsarbeidet vert kunngjort i Fjordenes Tidende. Du kan også finne det på Nordplan sine heimesider.

Eventuelle innspel sendast innan 06. januar 2023, innspela må vere skriftleg. Send til Nordplan AS, avd. Ålesund v/ Per Harald G. Fossheim, Notenesgata 14, 6002 Ålesund. Eller via e-post til pf@nordplan.no.