Kinn Kommune

TV-aksjonen 2021 - delta som digital bøssebærar og få slutt på barneekteskap!

TV-aksjonen 2021 - delta som digital bøssebærar og få slutt på barneekteskap!

TV-aksjonen i 2021 går til arbeid for å bekjempe barneekteskap. I år starter TV-aksjonen søndag 24. oktober Blimed.no I år går TV-aksjonen til Plan sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap, og starter søndag den 24. oktober. I år, som i fjor, kan du delta som digital bøssebærar!

Kvart tredje sekund blir ei jente gifta bort ein stad i verda. Gjennom årets TV-aksjon skal vi i saman gi jenter moglegheita til å velje si eiga framtid, og vie seg til livet.

Barneekteskap er størst i Bangladesh, Nepal, Malawi og Niger. I år skal blimed.no nå ut til om lag tre millionar menneske for å få slutt på barneekteskap.

Lurar du på kva pengane går til? Les meir på blimed.no si heimeside.

Bli med som digital bøssebærar!

Hjartet i TV-aksjonen er bøssebærarane. Den enklaste måten å engasjere seg på er å opprette ein eigen digital bøsse og samle inn pengar i ditt nettverk. Slik gjer du det:

TV-aksjonen starter 24. oktober, men du kan allereie no registrere deg som bøssebærar og samle inn pengar!

Vil du ha besøk av bøssebærar?

For Måløy-området kan du ringe Sidsel Kongsvik på telefon 971 46 665 innan 24. oktober kl. 16.00. 

I Florø-området kan du ringe Hege Cathrine Brandsøy på telefon 970 17 243 innan 24. oktober 16.00.

(Først publisert 1. oktober.)