Kinn Kommune

Til deg som nyttar heimetenesta eller er pårørande: Snart kan du kommunisere med heimetenesta i kommunen via Helsenorge!

Til deg som nyttar heimetenesta eller er pårørande: Snart kan du kommunisere med heimetenesta i kommunen via Helsenorge!

Ein illustrasjon av ein rullestolbrukar som brukar telefonen sin for å sjå avtalte heimebesøk frå heimetenesta. - Klikk for stort bileteIllustrasjon: Bly

Kinn kommune skal starte opp med digital innbyggardialog som er eit nasjonalt prosjekt kalla «Digihelse». Her kan du blant anna sende og motta meldingar frå helse- og omsorgstenesta i kommunen, sjå avtalar om heimebesøk, og avbestille besøk.

Plan for oppstart er 8.02.2023, då vil det gå ut ei melding til dei som mottek tenester frå Kinn kommune, og i tillegg dei som nyttar seg av helsenorge.no.

Med Digihelse kan innbyggarane

  • sende og motta meldingar frå helse- og omsorgstenesta i Kinn kommune
  • sjå avtalar om heimebesøk og avbestille besøk
  • få varslar om utførte heimebesøk på tekstmelding eller e-post

Les meir om Digihelse her

Sjå korleis løysinga fungerer, i filmane om Astrid og Christian