Kinn Kommune

Spørjeundersøking: Din kunnskap om beredskap ved kriser og katastrofer

Spørjeundersøking: Din kunnskap om beredskap ved kriser og katastrofer

Klikk for stort bileteMastergradstudent Sohail Anthony Johnson Farman ved Universitetet i Portsmouth ønskjer din hjelp til å svare på ei spørjeundersøking i samband med studiene. 

I masteroppgåva skal Sohail mellom anna undersøke verharde kommunar på Vestlandet sin evne til å handtere beredskap, kriser og katastrofer. Denne spørjeundersøkinga er retta mot deg som innbyggar.

Du kan lese meir om Sohail si oppgåve her, og om samtykkeerklæringa som du bør lese før du svarar på undersøkinga (PDF, 147 kB).