Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Søknad om løyve til utvida settefiskproduksjon, Haukå i Kinn kommune

Søknad om løyve til utvida settefiskproduksjon, Haukå i Kinn kommune

Mowi ASA søkjer om løyve til utvida settefiskproduksjon av laks, aure og regnbogeaure frå 7,5 mill stk til 8,8 mill stk settefisk og postsmolt, og 5000 tonn levert mengde fisk årleg i anlegget på lokalitet Haukå (lok. nr. 13486).

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunen si heimeside i tidsrommet 20.05.2022-17.06.2022.

Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skriftleg og skal sendast til Kinn kommune
til postmottak@kinn.kommune.no eller postboks 294, 6701 Måløy.

Søknad om løyve til utvida settefiskproduksjon, Haukå i Kinn kommune
Tittel Publisert Type
Prosedyre for sjekk av rømningssikring Haukå

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prosedyre for sjekk av rømningssikring Haukå.pdf
Skjema - JA settefisk

12.05.2022 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Skjema - JA settefisk.xlsx
Sjekkliste - flytting av fisk mellom ulik vannkvalitet

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjekkliste - flytting av fisk mellom ulik vannkvalitet.pdf
Utfylt søknadsskjema

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utfylt søknadsskjema.pdf
Oversiktskart 50000

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart 50000.pdf
Haukå- Oversikt kvalitetssystem - internkontrollsystem

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Haukå- Oversikt kvalitetssystem - internkontrollsystem.pdf
Miljømålinger vatn - parameter, frekvens og tiltak (1)

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Miljømålinger vatn - parameter, frekvens og tiltak (1).pdf
Oversendelsesbrev Fylkeskommune

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev Fylkeskommune.pdf
Flytting av fisk mellom ulike vannkvaliteter

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flytting av fisk mellom ulike vannkvaliteter.pdf
Haukå Anlegg Oversikt

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Haukå Anlegg Oversikt.pdf
Risikovurderingar - Fiskevelferd, vasskvalitet, sjukdom og dødelighet 2021

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risikovurderingar - Fiskevelferd, vasskvalitet, sjukdom og dødelighet 2021.pdf
Beredskapsplaner for Mowi Norway

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplaner for Mowi Norway.pdf
202111940-2NVEs vurdering av økt produksjon for MOWI ASA avd. Haukå innenfor gjeldende vassdragskonsesjon

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 202111940-2NVEs vurdering av økt produksjon for MOWI ASA avd. Haukå innenfor gjeldende vassdragskonsesjon.pdf
Beredskapsplan fiskevelferd, fiskesjukdom og massedød Haukå

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan fiskevelferd, fiskesjukdom og massedød Haukå.pdf
Mowi ASA søknad om utvida settefiskproduksjon på lokalitet Haukå - del 2 til uttale

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mowi ASA søknad om utvida settefiskproduksjon på lokalitet Haukå - del 2 til uttale.pdf
Beredskapsøving - ytre miljø 2021

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsøving - ytre miljø 2021.pdf
Beredskapsplan rømming Haukå

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplan rømming Haukå.pdf
2021 Oversikt over kvalitetssystem Mowi

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2021 Oversikt over kvalitetssystem Mowi.pdf
7.612 Skisse konsesjon-Layout5

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7.612 Skisse konsesjon-Layout5.pdf
Mowi ASA søknad om utvida settefiskproduksjon på lokalitet Haukå - del 1 til uttale

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mowi ASA søknad om utvida settefiskproduksjon på lokalitet Haukå - del 1 til uttale.pdf
3570 KU Haukå naturmangfald til reguleringsplan

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3570 KU Haukå naturmangfald til reguleringsplan.pdf
3625 Søknadsdokumentasjon utvidelse Mowi avd. Haukå

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3625 Søknadsdokumentasjon utvidelse Mowi avd. Haukå.pdf
3277 Haukå resipientgransking 2020

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3277 Haukå resipientgransking 2020.pdf
1513 Resipientundersøkelse Haukåvika 2011

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1513 Resipientundersøkelse Haukåvika 2011.pdf
DHI Modellering av vannutskiftning i Haukaa

12.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DHI Modellering av vannutskiftning i Haukaa.pdf