Kinn Kommune

Søk om SFO innan 1. juni

Søk om SFO innan 1. juni

Klikk for stort bileteFrist for å søke SFO-plass er 1.juni. Søknadsskjema kan du finne i denne artikkelen.

Prissatsane for SFO vil vere dei same for hausten 2020 som tidlegare. Frå januar 2021 vil det vere litt endring i satsane som følgje av samordning av satsane for heile kommunen.

Når det gjeld barneskulane i Måløyområdet søker foreldra på A-tilbod, som er det same som heil plass, eller B-tilbod som er det same som redusert plass.

Søknad

Vi har to ulike skjema for å søke SFO-plass. Eit for deg som er folkeregistrert i Kinn kommune, og eit for deg som er registrert i annan kommune.

Søk SFO (for deg som er folkeregistrert i Kinn)

Søk SFO (for deg som er folkeregistrert i annan kommune enn Kinn)