Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 15. januar 2021).
15.01.2021 07.48

Snørydding 12. januar

Snørydding 12. januar

Klikk for stort bileteOppdatering 12. januar:
Idrettsvegen i Måløy er opna igjen, melder brøytevakta.

Det har kome relativt mykje snø det siste døgnet. Vårt personell og innleigde entreprenører har heile tida vore ute med fullt mannskap for å rydde vegane.

Det er svært glatt mange stader og vi ber folk vere varsam når dei ferdast i trafikken.

Hovudvegane er prioriterte og ryddast først. Umiddelbart etterpå starter vi å rydde sidevegar, tilkomstvegar, boliggater, fortau, tilkomst til offentlege bygg osv. Turstiar vert brøyta ved kapasitet.

Einskilde kommunale vegar kan bli mellombels stengde dersom vi vurderer det naudsynt. Dette for at vi skal rekke å rydde vegen før den blir tatt trygt i bruk. Idrettsvegen, Halsbakken og Bedehusbakken i Måløy er no mellombels stengd. For tilkomst til Trollskogen barnehagen må ein nytte Skramslia.