Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

10.05.2021 13.28

Politiske utvalsmøter denne veka

Politiske utvalsmøter denne veka

Klikk for stort bileteDenne veka er det fleire politiske utvalsmøter. Veka starter med fysisk oppmøte til prosjektutvalet på måndag.

Prosjektutvalet måndag 10. mai

Møtet går føre seg på Florø kulturhus i speglsalen, frå kl. 9.00 - 15.00.

Helse-, sosial- og omsorgsutvalet tysdag 11. mai (digitalt møte)

Kopier med deg lenka nedanfor inn i ein nettlesar (vi anbefalar Google Chrome). Husk å skru av kamera og mikrofon: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM4MjkyODAtMDI2YS00OTViLTk5NmMtN2ViMjdjY2RiNmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d

Oppvekst- og kulturutvalet tysdag 11. mai (digitalt møte)

Kopier med deg lenka nedanfor inn i ein nettlesar (vi anbefalar Google Chrome). Husk å skru av kamera og mikrofon:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiYTU0MTMtZDIxOC00NGJkLWIyNzItZmQ4MDY0YWFiODAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22bdfae273-67b3-4f63-94a6-ba04d3adafb4%22%7d

Plan-, miljø- og næringsutvalet tysdag 11. mai (fysisk oppmøte i Måløy)

Møtet går føre seg i Måløy. Politikarane skal på synfaring.

Administrasjonsutvalet tysdag 11. mai (digitalt møte)

Kopier med deg lenka nedanfor inn i ein nettlesar (vi anbefalar Google Chrome). Husk å skru av kamera og mikrofon:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTcxYThlZjAtMzQ4Mi00ZjRjLThiMTEtZjI5MWQ5MDFlMmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d

Kinn eldreråd onsdag 12. mai (digitalt møte)

Kopier med deg lenka nedanfor inn i ein nettlesar (vi anbefalar Google Chrome). Husk å skru av kamera og mikrofon:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlkNjIxNTktOWQ1NS00YTA5LThkZmQtYmI5ZDgyNjAwMjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d

Samferdsleutvalet onsdag 12. mai - AVLYST