Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Politiske utvalsmøter 9. mars og 10. mars

Politiske utvalsmøter 9. mars og 10. mars

Klikk for stort bileteTysdag og onsdag er det fleire politiske utvalsmøter. Du kan følgje møtet direkte via nettlesar (Google Chrome er anbefalt). Slå av kamera og mikrofon før du opnar møtet.

Administrasjonsutvalet (9. mars)

Møtestart kl. 9.00 - 11.00.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDk1NDE5MjctYTMyNi00MzMxLWEwNjQtZDIxNTU4YmYyMDVi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6f19bf28-d61e-446f-927d-4c3e12a68fcc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 122 352 834 3)

Helse-, sosial- og omsorgsutvalet (9. mars)

Møtestart kl. 9.00 - 15.00.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2UyOTliMDktZTE5Yy00ZjYwLWE3MTktZjRiZTZlYWQyYWE0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=85414443-a150-44d3-975e-aa81b57fa413&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 122 381 823 8)

Oppvekst- og kulturutvalet (9. mars)

Møtestart 9.00 - 15.00.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjkzZTc2MWMtZjU3OC00MzhkLTgxN2MtYWNjNGUxMmI5MzIy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bdfae273-67b3-4f63-94a6-ba04d3adafb4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=35e5e927-8b74-46d9-a0dd-3cdcada63b94&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 128 939 156 9)

Samferdsleutvalet (9. mars)

Møtestart kl. 10.00 - 15.00.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmNmMmJhYTgtMWFlZi00ZDdiLWE2NmYtYWI3ZjE1M2IyNDY2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b09da7f8-5552-468b-8fad-6e3d0bc1c800&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 128 994 888 6)

Plan-, miljø- og næringsutvalet (10. mars)

Møtestart kl. 9.00 - 15.30.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzZmODliMWYtNWZjMy00N2UyLWE3ZjYtNTVkNzE1YmU5Yzdi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7e8591ff-5cfc-41fc-a0ee-4b4fea918a32&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 129 899 724 3)

Eldrerådet (10. mars)

Møtestart kl. 9.00 - 12.00.

Kopier lenka til møtet og lim inn i nettlesaren din (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2E2NDNlMDUtOTkyYy00Mzk1LWJjYzgtMGJlN2Y1ZGNjMzMx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3f82106f-1b96-4362-9f8d-b8aa91024265&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

(kode 129 848 756 8)