Oppgradering av parkeringsplass ved Kystmuseet

Kinn kommune skal oppgradere parkeringsplassen ved Kystmuseet, og i den i forbindelse vil det frå mandag 11. september til 31. oktober vere anleggsarbeid på plassen.

Dette medfører at du ikkje kan parkere biler på området i perioden. Det blir lagt opp til at gåande kan passere trygt i heile perioden.

Spørsmål kan rettast til Kinn kommune v/teknisk drift.