Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 22. januar 2021).
22.01.2021 08.21

Opning av Florø folkebibliotek for publikum

Opning av Florø folkebibliotek for publikum

Klikk for stort bileteForsiktig opning av biblioteket i Florø denne veka. Vågsøy folkebibliotek vert kanskje opna for publikum neste veke.Florø folkebibliotek opna i dag etter å ha vore koronastengt i over 9 veker. Vågsøy folkebibliotek opnar truleg i neste veke. No kan folk kome inn i biblioteket for å låne og levere bøker. Det vert nokre avgrensingar i tenestetilbodet og reduserte opningstider.

I Florø vert opningstidene førebels slik:

 • Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 11.00 - 15.00
 • Onsdag kl 13.00 - 18.00
 • Laurdag kl 11.00 - 14.00 (stengt pinseaftan)

Avgrensingar:

 • Maks personar samstundes i biblioteka (Florø 20, Vågsøy 10)
 • Korte besøk
 • Barn under 15 år må ha med føresette
 • Kun 1 pc til nettbruk/utskrifter (ikkje speling)
 • Avgrensa tal plassar på lesesal
 • Framleis høve til å bestille bøker på førehand (via websøket, e-post eller telefon)
 • Fjernlån – No kan vi låne bøker frå andre bibliotek, men det kan ta noko lengre tid enn normalt

Stengde tenester

 • Besøk frå skuleklassar og barnehagar. Tilsette kan bestille bokdepot eller kome og plukke bøker sjølv
 • Puslespel, spel lego og headsett er fjerna

Smittevern

 • Bruk handsprit/antibac før og etter bibliotekbesøket
 • Hald avstand til andre besøkande og tilsette (minimum 1 meter)
 • Innleverte bøker vert lagt i karantene i 2 dagar
 • Dersom du har luftvegsymptom eller feber, kan du ikkje besøke biblioteket
 • Hyppig reinhald av flater og datautstyr, stolar
 • Dei som ikkje ønskjer å gå inn i biblioteket, kan få levert bestilte bøker ved inngangsdøra

Biblioteket følgjer dei generelle råda frå Folkehelseinstituttet og smittevernrettleiing som er utarbeidd for bibliotek.

Opningstidene ved Vågsøy folkebibliotek når dei opnar:

 • Tysdag og fredag kl. 10.00 - 13.00
 • Onsdag og torsdag kl. 15.00 - 19.00
 • Laurdag kl 10.30 - 14.00