Kinn Kommune

Økonomi: Rapportering 1. tertial

Økonomi: Rapportering 1. tertial

Klikk for stort bileteKommunedirektøren har i dag lagt fram rapportering av 1. tertial med revidert budsjett.Kommunedirektøren har lagt fram rapportering 1. tertial med revidert budsjett. Du kan no finne dette i Framsikt, som er vårt verktøy i arbeidet med planar og rapportering.

Tertialrapporten er ei rapportering som skal leggast fram for formannskapet i møte neste veke. Tertialrapporten seier noko om den økonomiske stoda i kommunen per 30.04.2020. I same møte skal politikarane handsame sak om revidert budsjett. 

Gå til 1. tertialrapport