Kinn Kommune

Offisiell opning av Kinn VTS

Offisiell opning av Kinn VTS

Klikk for stort bileteDet er no etablert ein rekke radarar mellom Florø og Måløy for å overvake skipstrafikk. Kinn kommune Ein rekke radarar er oppført mellom Florø og Måløy for å overvake skipstrafikk. Føremålet er å betre sikkerheit i eit krevjande farvann og såleis redusere risiko for ulykker.

Det er Kystverket som er ansvarleg for utbygging og drift. 

Kinn kommune har fått betra sikkerheit i sine farvann med dei tiltaka som Kystverket no utfører. Opninga av Kinn VTS vart utført av statssekretær frå Samferdsledepartementet, og Kystdirektør Einar Vik Årset, med inviterte gjestar frå Kystverket, kommune og leverandørar.