Kinn Kommune

Nye gardsnummer frå 1. januar 2020

Nye gardsnummer frå 1. januar 2020

Nye gbnr. i Kinn kommune frå 01.01.2020.Alle eigedomar i Noreg har eit gards- og bruksnummer (gnr./bnr. eller forkorta til gbnr.) registrert i det nasjonale eigedomsregisteret. 
 

Alle eigedomar i Vågsøy fekk i overgangen til Kinn nye gardsnummer, mens bruksnummer er det same som før. Alle gardsnummer fekk påslag med 200, til dømes vart GNR. 105 til GNR 305.