Kinn Kommune

No kan du søke om tilskot til inkludering av barn og unge!

No kan du søke om tilskot til inkludering av barn og unge!

Klikk for stort bileteDu kan no søke om tilskot til inkludering av barn og unge. Søknadsfristen er 17. desember.

Kven kan søke? 

  • Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om tilskot frå denne ordninga. 
  • Enkeltpersonføretak eller privatpersoner kan ikkje søke. 
  • Berre kommunar og fylkeskommunar kan søke om tilskot til å tilsette personar som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovudsøknad, og fylkeskommunar søker gjennom eige skjema.
  • Det er berre kommunar som kan søke om tilskot til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørane som bidrar i arbeidet med målgruppa. 
  • Bydelane i Oslo er sidestilt med kommunar. 
  • Verksemda som søker om tilskot, må vere registrert i Enhetsregisteret.
  • Ein frivillig organisasjon er ein organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Ein privat aktør er ei verksemd som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikkje er ein frivillig organisasjon eller offentleg verksemd. 

Søknadsskjema og meir informasjon om ordninga finn du her