Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta personar i Kinn det siste døgnet (oppdatert 4. desember 2020).

04.12.2020 08.05

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Klikk for stort bileteI regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er om lag 360 millionar kroner satt av til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser no ut midlane med atterhald om Stortinget sitt endelege budsjettvedtak. Inntil 20 millionar kroner er satt av til utprøving av metodar/arbeidsmodellar, og koordinering av samarbeidet mellom tenester.

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Kva kan ein søke om tilskot til og kvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Bufdir sin søknadsportal

Besøk Bufdir si heimeside for å finne søknadsskjema.

Søknadsfrist er 4. desember 2020.

Kontaktperson

Kontakt dagleg leiar, Florø frivilligsentral, Bente Nilsen - tlf. 90 22 26 92, e-post bente.nilsen@kinn.kommune.no.