Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Møte i valnemnda onsdag 24. mars kl 20.00 - digitalt møte

Møte i valnemnda onsdag 24. mars kl 20.00 - digitalt møte

Klikk for stort bileteOnsdag kveld er det digitalt møte i valnemnda

Sakliste og møteinformasjon

Lenke til å følge møtet finn du ved å lime denne lenka inn i ein nettlesar, Google Chrome er å anbefale:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQzOGM4MzYtNGFhMi00YjgwLTlhYjktZjkwMjcyOGVjNGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d