Kinn Kommune

Møte i prosjektutvalet 22.09.21

Møte i prosjektutvalet 22.09.21

Klikk for stort bileteTid: 22.09. kl. 09.00 - 12.00
Stad: Digitalt møte

Her kan du lese saklista

Her kjem lenkje til livesending av møtet (klipp ut lenka nedanfor og lim den inn i nettlesaren din, skru av kamera og mikrofon):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNiNGRhZWMtNGZjNy00M2QwLWIwZGQtMWQxZTc4ZjU3NTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d