Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

23.04.2021 08.02

Møte i prosjektutvalet 21. april

Møte i prosjektutvalet 21. april

Klikk for stort bileteI dag er det møte i prosjektutvalet frå kl. 13.00 til 16.00.

Sakliste og saker kan du lese i lenkene nedanfor:

Du følgje møtet via denne lenka (Google Chrome er anbefalt):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWM1Y2Q1NmQtNzc0Yi00OTQ4LTkyOTMtZTBjMGJjYmYxNjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d