Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Møte i plan-, miljø og næringsutvalet og samferdsleutvalet 12.05.22

Møte i plan-, miljø og næringsutvalet og samferdsleutvalet 12.05.22

Torsdag 12. mai er det møte i plan-, miljø og næringsutvalet og samferdsleutvalet. Du kan følgje møtene direkte, ellers sjå opptak i ettertid. 

Plan-, miljø og næringsutvalet kl. 13.00-15.45

Frå kl. 09.00-13.00 er utvalet på synfaring på Nesjane og Haukåa. Møtestart på Florø kulturhus er kl. 13.00.

Direktesending

Sakliste

Samferdsleutvalet kl. 09.00-12.00

  • Kopier følgande lenke inn i ein nettlesar (hugs å skru av kamera og mikrofon): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmNzU4N2UtMDA3Zi00MTc3LTk4ZDYtMDZlYTViZDdlOWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d
  • Sakliste