Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Møte i klagenemda 14.06.22

Møte i klagenemda 14.06.22

Tysdag 14. juni kl. 09.00-11.00 er det digitalt møte i klagenemda, og du kan følgje møte direkte. 

  • Kopier følgande lenke inn i ein nettlesar (hugs å skru av kamera og mikrofon): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBkZDI3YWMtYzc2Mi00NDgxLWFkNGUtM2VjOWM3MWMzMjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%2288bafe08-547a-4665-be75-c8101f494b77%22%7d
  • Sakliste finn du her