Kinn Kommune

Møte i administrasjonsutvalet 13.01.21

Møte i administrasjonsutvalet 13.01.21

Torsdag 13. januar kl. 08.15-09.30 er det digitalt møte i administrasjonsutvalet. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid.

  • Kopier følgande lenke inn i ein nettlesar (hugs å skru av kamera og mikrofon): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmZDgxMjUtZjlhYy00MWVhLThhNzAtZThiMmI5OTY5YzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%22f39f19a4-069f-4002-bfea-2304af3fbf78%22%7d
  • Sakliste finn du her