Kinn Kommune

Mogleg kommunedeling: Kortfatta faktaark om prosessen framover

Mogleg kommunedeling: Kortfatta faktaark om prosessen framover

Vi har laga eit kortfatta faktaark som seier noko om kva som har skjedd, og kva som vil skje, dersom det blir kommunedeling. Vi har laga eit kortfatta faktaark som fortel om kva som har skjedd så langt, og om prosessen til og etter kommunestyret sitt møte den 7. september.

Faktaarket finn du i to versjonar nedanfor. Det er delt inn i fire delar:

  • Kva skjer ved ei deling av Kinn kommune
  • Kortversjon av BDO sin utgreiingsrapport
  • Førehandsrøysting 2. - 30. august
  • Valdagen 1. september

Les faktaarket her:

Versjon til PC

Versjon til mobiltelefon